Có bao nhiêu người yêu và ghét bạn ?

Có bao nhiêu người yêu và ghét bạn ?

 

Bắt đầu

Có bao nhiêu người yêu và ghét bạn? Không một ai hoàn hảo lại tồn tại trên thế giới này cả, chúng ta luôn có kẻ yêu người ghét. Hãy để quiznhe giúp bạn thống kê số người yêu và ghét bạn nhé!


Nhúng